E-MAIL og TELEFONNR.

Nr. 1       Heine Dupont                        12selskovvang@gmail.com                Tlf. : 6058 2211

Nr. 2       Torben Juul Hansen              torbenjh@gmail.com                          Tlf. : 2860 8253


Nr. 3        Leif Kilsmark                         kilsmark@stofanet.dk                        Tlf. : 7564 7515 / 5129 2848

Nr. 4        Erik Madsen                           piaogerik@gmail.com                       Tlf. : 6185 4425

Nr. 5        Flemming Mouritzen             flemming1269@gmail.com                Tlf. : 7562 3656 / 2064 3201

Nr. 6        Hans Svenninggaard            hos@stofanet.dk                                 Tlf. : 2161 0625 


Nr. 7        Harry Hansen                         bitteharry@gmail.com                        Tlf. : 7564 6075 / 2258 5697


Nr. 8        Flemming Neupart                 f.neupart@stofanet.dk                        Tlf.: 2066 7706


Nr. 9        Jan L. Johansen                    janjo@tdcadsl.dk                                 Tlf.: 2331 5680


Nr. 10      Kaj Ove Nielsen                     kajovebe_51@hotmail.com                   Tlf.: 2469 4100


Nr. 11      Kim Rosenmeyer                   kimrosenmeyer1@gmail.com             Tlf.: 2162 4010


Nr. 12      Arne Jeppesen                       britta.arne@gmail.com                       Tlf.: 6199 7056


Nr. 13      Finn Dypping                          ftdypping@yahoo.dk                          Tlf.: 6161 6991


Nr. 14      Erik Skelde                             ingerskelde@stofanet.dk                    Tlf.: 6175 6130


Nr. 15      Helge Bjørnstrup                   helgebjornstrup@gmail.com              Tlf.: 2237 2233


Nr. 16      Erik Pilgaard                           danpil@outlook.dk                               Tlf.: 2340 3451


Nr. 17     Sylvest Jacobsen                   kirsten-sylle@stofanet.dk                   Tlf.: 2172 0098


Nr. 18      Keld Schousbøll                     kesc@profibermail.dk                          Tlf.: 2513 3428


Nr. 19      Per Jespersen                         klarinetvej@profibermail.dk                Tlf.: 5126 7739