Dette ffff


Årets JulefrokostFør man satte sig til et smukt og veldækket bord, blev vor mange årige formand

Torben Juul Hansen

belønnet med en gave fra deltagerne.


Der skal lyde en stor tak til Sylvest og

Kirsten for deres indsats med at 12 af klubbens medlemmer kunne nyde den dejlige j ulemad.


Torben skrev:

"Kære cykelvenner, mange
tak
for jeres opbakning til mit

formandskab. Ligeledes tak
for
den flotte gave, som jeg fik 

overrakt ved general-
forsamlingen.

Må i og jeres familier få en god jul

samt et godt nytår"

for


Nye sponsoraftaler for 2024

Vores sponsor IP Massage i Uldum har forlænget deres aftale med teamet.

Husk at bruge de gode tilbud fra Irene.

F.eks. dine ømme ben og nakkeproblemer.


Kontakt Irene på telefon nr: 3095 4057,

eller irene@ipmassage.dk
Kalhavevej 55 - 7171 Uldum


------------------------------------


Arrangementer i 2024

Datoerne for vore årlige Sommertur og Efterårstur er nu på plads.

De endelige destinationer er endnu ikke planlagt, disse følger senere.


Sommertur: Lørdag den 8. juni 2024

Efterårstur:  Lørdag den 14. september 2024